TOMED medical s.r.o.

Úvod

Společnost TOMED medical s.r.o je autorizovaným zastoupením společnosti ZOLL medical corporation USA. Společnost ZOLL je předním světovým výrobcem resuscitačních produktů.

Hlavními produkty jsou plicní ventilátory, monitory/defibrilátory, AED a další produkty pro akutní medicínu

V současné době společnost ZOLL prudce navyšuje výrobu unikátních plicních ventilátorů ZOLL EMV+ a ZOLL Z –Vent v souvislosti s pandemií COVID 19. Ventilátory ZOLL mají řadu unikátních schopností, které řeší většinu problémů při nutnosti rychle zvýšit počet lůžek s umělou plicní ventilací.

Ventilátory ZOLL pracují v režimech AC,SIMV,CPAP,BL. Mohou být připojeny jak k běžnému zdroji kyslíku, tak i k nízkotlakému zdroji nebo pouhému oxygenátoru. Přístroj pracuje ze sítě 220 volt, ale je schopen fungovat až 10 hodin z interní baterie. K přístroji lze připojit bakterial/virus filtr nebo i filtry typu P3 a vojenské chemické filtry NATO rozměry 40x1/7

Ventilátor ZOLL EMV+ má české menu, je notifikován SÚKL

Školení

Společnost TOMED medical s.r.o zajišťuje školení uživatelů dodávaných přístrojů společnosti ZOLL medical corporation.

Naší dalším velmi žádaným produktem jsou školení první pomoci a neodkladné resuscitace, školení použití AED (automatický externí defibrilátor). Provádíme i poradenství v této oblasti. Školení přizpůsobujeme požadavkům zákazníka jak rozsahem, tak i individuálním vyhodnocením místních zdravotních rizik.

Nejběžnější typy školení:
2 hodinové: neodkladná resuscitace včetně nácviku, použití AED
4 hodinové: Vybrané kapitoly z první pomoci (včetně resuscitace a použití AED)

Správné zacházení s AED zachrání životy

Věděli jste, že mnoho lidí neví jak má se zařízením pracovat?

Ačkoliv je na zařízení napsaný návod pro rychlou pomoc, tak mnoho lidí začne zmatkovat a buď přeskakují kroky nebo se přímo nedrží návodu.

První pomoc

Je to tak jednoduché! Stačí se nebát a vzít odpovědnost do svých rukou.

Nikdy nevíte kdy budete potřebovat pomoc vy, chovejte se tak, aby ostatní se k vám chovali stejně. Když vidíte někoho v problémech, pomozte mu a rozhodně na nic nečekejte!

O nás

Společnost Tomed medical, s.r.o. je oficiální distributorem zdravotnických zařízení první pomoci společnosti ZOLL

Základem je mít

Pokud nebudete v blízkosti jakéhokoliv AED, nemůžete rychle a bezpečně pomoci. Nejlepší prevence je být připraven!

Pravidelný servis

Každé zařízení potřebuje servis a péči. Neudržované AED může být až životu nebezpečné.

Školení pomůže

Jakmile budete proškolení v používání AED, dokážete mnohem rychleji a efektivněji pomoc komukoliv, který bude ve vaší blízkosti v neznási.

100

Clients

300

AED

2,000

Zástav srdcí za rok

300

Z toho zachráneno, protože byl v blízkosti AED

Servis

Kontaktujte nás

Nad Koupadly 272/9, Říčany-Strašín 251 01

ptomas@tomed.cz

+420 603 439 293

Vaše zpráva byla odeslána.